Wettelijke Vermeldingen

De website van TMS LIMOUSINE is eigendom van de vennootschap TMS LIMOUSINE, met maatschappelijke zetel in Brussel – België.

Adres:
TMS LIMOUSINE
Waversesteenweg 546-548
B – 1040 Bruxelles
Telefoon: + 32 2 461 02 99
Ondernemingsnummer: 0444.890.104
Intracommunautair btw-nummer: BE 444.890.104

De informatie die op de website wordt weergegeven heeft betrekking op de activiteiten en de prestaties voorgesteld door TMS LIMOUSINE.
De directie behoudt zich het recht voor de inhoud ervan te allen tijde en zonder mededeling vooraf te wijzigen.
De teksen en foto’s op de website zijn louter indicatief en geenszins contractueel.

Credits:
Directeur publicaties: Sandro MANCA
Websitecreatie: ARC EN SOFT
Fotocredits: Fotolia

Copyright:
Behoudens andersluidende vermelding zijn de documenten opgenomen in de website alsook de grafische elementen de exclusieve eigendom van de vennootschap TMS LIMOUSINE en auteursrechtelijk beschermd. Elke reproductie van de content op de website (teksten, grafische elementen of foto’s) zonder de voorafgaande instemming van de vennootschap TMS LIMOUSINE is verboden. De vennootschapTMS LIMOUSINE behoudt zich het recht voor een gerechtelijke vordering in te stellen wegens aantasting van de intellectuele eigendom.

Aansprakelijkheid:
De makers van de website van TMS LIMOUSINE kunnen in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade, ongeacht de aard ervan, die resulteert uit het gebruik van hun website.
De redacteurs van TMS LIMOUSINE stellen alles in het werk om de vertrouwelijkheid van de gegevens over hun gebruikers te vrijwaren, maar kunnen de geheimhouding omtrent van de meldingen via het internet niet waarborgen. Elke internetgebruiker moet zelf de passende maatregelen treffen om zij gegevens en/of de software te beschermen tegen eventuele aantasting door internetvirussen.

Hypertextlinks:
De gebruikers mogen eenvoudige links creëren naar de homepagina of naar de verschillende artikelen op de website. Hoe dan ook behoudt de eigenaar van de website zich het recht voor te allen tijde een einde te stellen aan die machtigingen wanneer de link van abusieve aard is.

Het bestaan van een hypertextlink die een verbinding maakt tussen een derde website en TMS LIMOUSINE impliceert geen enkele samenwerking tussen de vennootschap TMS LIMOUSINE en die derde website. De opsteller wijst elke aansprakelijkheid af voor de content van derde websites.

Inline linking, framing en elke link uitgaande van een website met gewelddadige, racistische, pornografische content of met een content die bedoeld is om verboden of onwettige voorwerpen of stoffen te promoten en/of te verkopen zijn verboden.

Technische informatie:
Deze website is geoptimaliseerd voor display met een resolutie van 1024*768 pixels. Hij is ontworpen voor de browers Microsoft Internet Explorer (7 of hoger), Mozilla Firefox (3 of hoger), Google Chrome en Safari.

Réalisé avec le soutien de Brussels invest & Export invest export bruxelles capitale